آبشار کتاب، فرهنگی‌ترین آبشار …

    آبشار کتاب، فرهنگی‌ترین آبشار دنیا !? ▪️جالبه ببینید، آبشار کتاب در مادرید توسط هنرمند اسپانیایی با استفاده از ۵۰۰۰ هزار کتاب قدیمی و با هدف افزایش نرخ کتابخوانی ساخته شده !?? + کتاب ها به نحوی کنار هم چیده شدن که برگ‌ها تو باد تکون میخورن وصدای دلنشین ورق زدن کتاب‌ها رو به […]

 

 

آبشار کتاب، فرهنگی‌ترین آبشار دنیا !?

▪️جالبه ببینید، آبشار کتاب در مادرید توسط هنرمند اسپانیایی با استفاده از ۵۰۰۰ هزار کتاب قدیمی و با هدف افزایش نرخ کتابخوانی ساخته شده !??

+ کتاب ها به نحوی کنار هم چیده شدن که برگ‌ها تو باد تکون میخورن وصدای دلنشین ورق زدن کتاب‌ها رو به یاد می آورن !?

@Jal