احتمال وجود جهان‌ موازی !? گر …

    احتمال وجود جهان‌ موازی !? گروهی دانشمندان ناسا مستقر در قطب جنوب به شواهدی دست یافته اند که ممکن است متعلق به جهانی موازی باشد، جایی که قوانین فیزیکی کاملا به طور معکوس عمل می کنند./یورونیوز @

 

 

احتمال وجود جهان‌ موازی !?

گروهی دانشمندان ناسا مستقر در قطب جنوب به شواهدی دست یافته اند که ممکن است متعلق به جهانی موازی باشد، جایی که قوانین فیزیکی کاملا به طور معکوس عمل می کنند./یورونیوز

@