اختراعی که شما رو به مرد عنکبو …

    اختراعی که شما رو به مرد عنکبوتی تبدیل میکند !? ▪️اختراعات جدید باعث شده فاصله کمی تا رویایی مرد عنکبوتی شدن داشته باشیم «دستگاه که طناب پرتاب میکند و دستگاهی که میتوان با آن از دیوار بالا رفت» ▪️یکی از راههای ایجاد یک تکنولوژی ارائه‌ی دورنمایی ازاون تکنولوژی در سینما هست تا مردم […]

 

 

اختراعی که شما رو به مرد عنکبوتی تبدیل میکند !?

▪️اختراعات جدید باعث شده فاصله کمی تا رویایی مرد عنکبوتی شدن داشته باشیم «دستگاه که طناب پرتاب میکند و دستگاهی که میتوان با آن از دیوار بالا رفت»

▪️یکی از راههای ایجاد یک تکنولوژی ارائه‌ی دورنمایی ازاون تکنولوژی در سینما هست تا مردم خودشون برن به سمت تولید علم. کاری که ما اصلا بهش اهمیت نمیدیم

@