از معادل فارسی لغات استفاده کن …

    از معادل فارسی لغات استفاده کنید !?? ▪️حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر کاربرد معادل فارسی لغات بیگانه در حوزه سلامت تأکید کرد + از الان بشینید حفظشون کنید :)? @Ja

 

 

از معادل فارسی لغات استفاده کنید !??

▪️حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر کاربرد معادل فارسی لغات بیگانه در حوزه سلامت تأکید کرد

+ از الان بشینید حفظشون کنید :)?

@Ja