امروز روز جهانی مو فرفری هاست. …

    امروز روز جهانی مو فرفری هاست. این روز رو به همه ی این عزیزان تبریک میگیم❤️ مرسی که دنیا رو با موهای فرتون زیبا کردین? ? @GizmizTel ?

 

 

امروز روز جهانی مو فرفری هاست. این روز رو به همه ی این عزیزان تبریک میگیم❤️

مرسی که دنیا رو با موهای فرتون زیبا کردین?

? @GizmizTel ?