امیر، جوان ۲۹ ساله ایرانی، خیل …

    امیر، جوان ۲۹ ساله ایرانی، خیلی اتفاقی با اگنس ۱۰۲ ساله هم‌خانه شد و حالا همه وقتشان را با هم می‌گذرانند. اگنس می‌گوید امیر به زبان عجیبی حرف می‌زند. امیر هم معتقد است کمک‌هایی که به اگنس می‌کند به زندگی او بازمی‌گردد. +حالا ما نمیگیم این اسمش شوگرمامیه نه همخونه، ولی خدایی هر […]

 

 

امیر، جوان ۲۹ ساله ایرانی، خیلی اتفاقی با اگنس ۱۰۲ ساله هم‌خانه شد و حالا همه وقتشان را با هم می‌گذرانند. اگنس می‌گوید امیر به زبان عجیبی حرف می‌زند. امیر هم معتقد است کمک‌هایی که به اگنس می‌کند به زندگی او بازمی‌گردد.

+حالا ما نمیگیم این اسمش شوگرمامیه نه همخونه، ولی خدایی هر چی که هست یه جوری وانمود نکن که داری برای رضای خدا این کارو میکنی😐

🆔 @GizmizTel 💯