‏اگر بازار کامپیوتر توی انحصار …

    ‏اگر بازار کامپیوتر توی انحصار ایران خودرو و سایپا بود، مردم الان داشتن با اینا کار میکردن? ? @GizmizTel ?

 

 

‏اگر بازار کامپیوتر توی انحصار ایران خودرو و سایپا بود، مردم الان داشتن با اینا کار میکردن?

? @GizmizTel ?