اگر دستی فراز آید، اگر اشکی فر …

    اگر دستی فراز آید، اگر اشکی فرو ریزد، خدا از ظلم ظالم نگذرد… مراسم عزاداری روز اربعین در مسجد جامع یزد 🆔 @💯

 

 

اگر دستی فراز آید،
اگر اشکی فرو ریزد،
خدا از ظلم ظالم نگذرد…

مراسم عزاداری روز اربعین در مسجد جامع یزد

🆔 @💯