ایمپلنت مغزی که نابینایان رو ب …

    ایمپلنت مغزی که نابینایان رو بینا میکنه !? جالبه بدونید تیمی از دانشمندان کالج پزشکی بیلور در آمریکا یک ایمپلنت مغزی طراحی کرده‌اند که به نابینایان امکان می‌دهد شکل حروف را در مغز خود شبیه‌سازی کنند و ببینند !?? @Ja

 

 

ایمپلنت مغزی که نابینایان رو بینا میکنه !?

جالبه بدونید تیمی از دانشمندان کالج پزشکی بیلور در آمریکا یک ایمپلنت مغزی طراحی کرده‌اند که به نابینایان امکان می‌دهد شکل حروف را در مغز خود شبیه‌سازی کنند و ببینند !??

@Ja