اینایی که تو طبیعت آشغال میریز …

    اینایی که تو طبیعت آشغال میریزن که تکلیفشون مشخصه، ولی یه گونه جالب دیگه هم داریم که آشغالاشون جمع میکنن و میذارن یه گوشه میرن! یحتمل فکر میکنن اینجا هم شهرداری و پاکبان داره ساعت ۹ شب میاد درخت به درخت آشغالا رو جمع میکنن !?? @J

 

 

اینایی که تو طبیعت آشغال میریزن که تکلیفشون مشخصه، ولی یه گونه جالب دیگه هم داریم که آشغالاشون جمع میکنن و میذارن یه گوشه میرن! یحتمل فکر میکنن اینجا هم شهرداری و پاکبان داره ساعت ۹ شب میاد درخت به درخت آشغالا رو جمع میکنن !??

@J