اینجا مزرعه تولید برق خورشیدی …

    اینجا مزرعه تولید برق خورشیدی تایهانگ در کوه‌ها در چین هست ! + ببینید چقدر زیبا دارند از نور خورشید انرژی تجدید پذیر استفاده میکنند! چرا تو ایران از این انرژی ها استفاده نمیشه؟! استان سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار مناسبی رو داره!

 

 

اینجا مزرعه تولید برق خورشیدی تایهانگ در کوه‌ها در چین هست !

+ ببینید چقدر زیبا دارند از نور خورشید انرژی تجدید پذیر استفاده میکنند! چرا تو ایران از این انرژی ها استفاده نمیشه؟! استان سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار مناسبی رو داره!