این سایت Pixelthoughts.co خیل …

    این سایت Pixelthoughts.co خیلی جالبه، ‏میری توی این سایت و فکری که اذیتتون میکنه رو مینویسی . برات یه موزیک پخش میشه و حرفهایی بهت میزنه که آروم شی🥺🤍 🆔 @GizmizTel 💯 ‏⁦

 

 

این سایت Pixelthoughts.co خیلی جالبه،
‏میری توی این سایت و فکری که اذیتتون میکنه رو مینویسی . برات یه موزیک پخش میشه و حرفهایی بهت میزنه که آروم شی🥺🤍

🆔 @GizmizTel 💯
‏⁦