بازی فوتبال در کنار جسد کرونای …

    بازی فوتبال در کنار جسد کرونایی در خیابان !⚽⚰ ▪️مرگ یه بیمار مبتلا به کرونا در شهر «ریودوژانیرو» برزیل. همانطور که در تصویر میبینید روی جنازه پارچه‌ای سفید کشیده شده و در خیابان رها شده در حالی که چند قدم اون طرف‌تر در یک زمین فوتبال، نوجوانان مشغول بازی فوتبال هستن ▪️جنازه، مردی […]

 

 

بازی فوتبال در کنار جسد کرونایی در خیابان !⚽⚰

▪️مرگ یه بیمار مبتلا به کرونا در شهر «ریودوژانیرو» برزیل. همانطور که در تصویر میبینید روی جنازه پارچه‌ای سفید کشیده شده و در خیابان رها شده در حالی که چند قدم اون طرف‌تر در یک زمین فوتبال، نوجوانان مشغول بازی فوتبال هستن

▪️جنازه، مردی ۶۲ ساله بوده که کرونا داشته و از تنگی نفس شدید رنج می‌برده و یهو تو خیابون می‌میره، جسدش با تماس همسایه‌ها با اورژانس بیش از یک روز تو خیابون می‌مونه و نزدیک به ۳۰ ساعت بعد از تماس، اورژانس با تابوت برای انتقال جسدش به محل میاد !?

@