بدرود ای بزرگترین ماه خداوند …

    بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک. التماس دعا پیشاپیش عید سعید فطر مبارک?❤️ ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? […]

 

 

بدرود ای بزرگترین ماه
خداوند و ای عید اولیای خدا
بدرود ای ماه
دست یافتن به آرزوها
بدرود ای یاریگر ما
که در برابر شیطان یاریمان دادی
بدرود ای که هنوز فرا
نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.
التماس دعا
پیشاپیش عید سعید فطر مبارک?❤️

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli