برآورد هزینه‌های ماهانه خانوار …

    برآورد هزینه‌های ماهانه خانوار شهری چقدر ؟!? ▪️حداقل درآمد یک خانوار شهری برای تامین هزینه‌ها حدوداََ ۴ میلیون/ حداقل حقوق کارگری متاهل با مزایا و سنوات حدوداََ ۳ میلیون + این یه میلیون باقی مونده رو از کجا بگیرن ؟!? @J

 

 

برآورد هزینه‌های ماهانه خانوار شهری چقدر ؟!?

▪️حداقل درآمد یک خانوار شهری برای تامین هزینه‌ها حدوداََ ۴ میلیون/ حداقل حقوق کارگری متاهل با مزایا و سنوات حدوداََ ۳ میلیون

+ این یه میلیون باقی مونده رو از کجا بگیرن ؟!?

@J