به آخرین پنجشنبه رمضان رسیدیم؛ …

    به آخرین پنجشنبه رمضان رسیدیم؛ خدایا به برکتِ ماهِ رحمتت پدران و مادران خفته در خاک را مشمول عفو و رحمت خود قرار بده ?آمین یا رب العالمین?? ? @GizmizTel ?

 

 

به آخرین پنجشنبه رمضان رسیدیم؛
خدایا به برکتِ ماهِ رحمتت
پدران و مادران خفته در خاک را مشمول عفو و رحمت خود قرار بده

?آمین یا رب العالمین??

? @GizmizTel ?