#تست هوش ریاضی به تصویر بالا …

    #تست هوش ریاضی به تصویر بالا دقت کنید، آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جـــــای علامت سؤال قرار بگیرد ?⁉️ باهوشای کانال بیان جواب بدن ?? ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

 

 

#تست هوش ریاضی

به تصویر بالا دقت کنید، آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جـــــای علامت سؤال قرار بگیرد ?⁉️

باهوشای کانال بیان جواب بدن ??

? hannel ➣ @NiazCom_ir ™