تغییرات قیمت سکه در ۱۰ سال اخی …

    تغییرات قیمت سکه در ۱۰ سال اخیر !? ▪️سکه بهار آزادی طرح جدید که سال ۸۹ با قیمت ۳۲۵ هزار تومن معامله میشد در اردیبهشت امسال به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومن رسیده است + تو ۱۰سال اخیر قیمت سکه ۲۳ برابر شده !? @J

 

 

تغییرات قیمت سکه در ۱۰ سال اخیر !?

▪️سکه بهار آزادی طرح جدید که سال ۸۹ با قیمت ۳۲۵ هزار تومن معامله میشد در اردیبهشت امسال به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومن رسیده است

+ تو ۱۰سال اخیر قیمت سکه ۲۳ برابر شده !?

@J