‏تونل نیست که تونل وحشته? سرع …

    ‏تونل نیست که تونل وحشته? سرعتتون رو کم کنید و وارد تونل شید، چون نمیدونید اون تو چه خبره! نمونه ای از گاوهایی که سرشونو میندازن پایین و با همون سرعت میرن تو? ? @GizmizTel ? نظرات شما? ? instagram.com/gizmizco

 

 

‏تونل نیست که تونل وحشته?

سرعتتون رو کم کنید و وارد تونل شید، چون نمیدونید اون تو چه خبره! نمونه ای از گاوهایی که سرشونو میندازن پایین و با همون سرعت میرن تو?

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco