توهین تاریخی ایتالیا به ایران …

    توهین تاریخی ایتالیا به ایران !? ▪️سال ۹۴ که روحانی به ایتالیا سفر کرد، مقامات ایتالیایی با یک توهین تاریخی، تفاهم نامه ها رو زیر پای مجسمه «مارکوس آئورلیوس آنتونیوس» که در دوره اشکانی، ایرانیان را شکست داده بود، امضا کردن ▪️انگار یادشون رفته که سردار سورنا با ۱۰هزار نفر، لشکر ۴۲ هزار […]

 

 

توهین تاریخی ایتالیا به ایران !?

▪️سال ۹۴ که روحانی به ایتالیا سفر کرد، مقامات ایتالیایی با یک توهین تاریخی، تفاهم نامه ها رو زیر پای مجسمه «مارکوس آئورلیوس آنتونیوس» که در دوره اشکانی، ایرانیان را شکست داده بود، امضا کردن

▪️انگار یادشون رفته که سردار سورنا با ۱۰هزار نفر، لشکر ۴۲ هزار نفری رومیان رو در حران طوری شکست داد که در تاریخ روم سنگین ترین شکست آنها از ایران بود! در پایان نبرد ۲۰ هزار رومی کشته و ۱۰ هزار تن اسیر شدند!

+ پلوتارک از سورنا بعنوان بلندقدترین و خوش چهره‌ ترین مرد زمان خود یاد کرده بود !??

@Ja