جالبه ببینید یه طراح فرانسوی ب …

    جالبه ببینید یه طراح فرانسوی برای دوران پساقرنطینه‌ی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها این ایده رو پیشنهاد داده !??? @Ja

 

 

جالبه ببینید یه طراح فرانسوی برای دوران پساقرنطینه‌ی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها این ایده رو پیشنهاد داده !???

@Ja