حاج آقا دانشمند، هروقت میرم زن …

    حاج آقا دانشمند، هروقت میرم زندان سخنرانی، ابتدای صحبت ها میگم: فرق من با شما اینه که شما لو رفتید اما من هنوز لو نرفتم?? ? @GizmizTel ?

 

 

حاج آقا دانشمند،
هروقت میرم زندان سخنرانی، ابتدای صحبت ها میگم: فرق من با شما اینه که شما لو رفتید اما من هنوز لو نرفتم??

? @GizmizTel ?