حجاب برای ایرانی‌ها در اینستاگ …

    حجاب برای ایرانی‌ها در اینستاگرام اجباری شد !? ▪️سرهنگ پاشایی در این خصوص اظهار کرد: در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی باید گفت به علت اینکه زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد، تخلف محسوب می‌شود ▪️در فضای مجازی هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افرادی که فالوورهای کمتری دارند، وجود ندارد. هر شخصی […]

 

 

حجاب برای ایرانی‌ها در اینستاگرام اجباری شد !?

▪️سرهنگ پاشایی در این خصوص اظهار کرد: در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی باید گفت به علت اینکه زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد، تخلف محسوب می‌شود

▪️در فضای مجازی هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افرادی که فالوورهای کمتری دارند، وجود ندارد. هر شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف شود و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم شناخته خواهد شد./برنا

@