حجت الاسلام میرباقری در برنامه …

    حجت الاسلام میرباقری در برنامه زنده تلویزیون: سالانه چند میلیون‌ نفر با بیماری قند فوت می کنند اما هیچ شیرینی فروشی تعطیل نمی شود. چطور شده که برای کرونا ۵ میلیارد نفر را قرنطینه می کنند؟ این علامت توطئه ای بزرگ در پشت صحنه است. ? @?

 

 

حجت الاسلام میرباقری در برنامه زنده تلویزیون:

سالانه چند میلیون‌ نفر با بیماری قند فوت می کنند اما هیچ شیرینی فروشی تعطیل نمی شود. چطور شده که برای کرونا ۵ میلیارد نفر را قرنطینه می کنند؟ این علامت توطئه ای بزرگ در پشت صحنه است.

? @?