حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان …

    حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر کاربرد معادل فارسی لغات بیگانه در حوزه سلامت تأکید کرد. معادل فارسی ویدیوکنفرانس: دورسخنی? ? @GizmizTel ?

 

 

حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر کاربرد معادل فارسی لغات بیگانه در حوزه سلامت تأکید کرد.

معادل فارسی ویدیوکنفرانس: دورسخنی?

? @GizmizTel ?