خوبی شهرام شب‌پره اینه که تو ا …

    خوبی شهرام شب‌پره اینه که تو اینستاگرامش به دو زبان زنده دنیا می‌نویسه!?? ? @GizmizTel ?

 

 

خوبی شهرام شب‌پره اینه که تو اینستاگرامش به دو زبان زنده دنیا می‌نویسه!??

? @GizmizTel ?