خوردن این خوراکی‌ها حال بیمار …

    خوردن این خوراکی‌ها حال بیمار کرونایی رو بدتر می‌کنه! ?این فهرست ممنوعه رو برای دوستانتون هم بفرستید تا اونا هم آگاه بشن ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

 

 

خوردن این خوراکی‌ها حال بیمار کرونایی رو بدتر می‌کنه!

?این فهرست ممنوعه رو برای دوستانتون هم بفرستید تا اونا هم آگاه بشن

? hannel ➣ @NiazCom_ir ™