دوستان، ظاهرا اون چیزی که ما ب …

    دوستان، ظاهرا اون چیزی که ما باهاش دوش می‌گرفتیم شلنگ توالت بوده?✋ ? @GizmizTel ?

 

 

دوستان، ظاهرا اون چیزی که ما باهاش دوش می‌گرفتیم شلنگ توالت بوده?✋

? @GizmizTel ?