دوستان توجه داشته باشید از فرد …

    دوستان توجه داشته باشید از فردا همراه داشتن ماسکش برای دانش‌آموزان اجباری شده، فراموش نشه!?? ? @GizmizTel ?

 

 

دوستان توجه داشته باشید از فردا همراه داشتن ماسکش برای دانش‌آموزان اجباری شده، فراموش نشه!??

? @GizmizTel ?