دوستان یک کشف جدید.. کف دست ر …

دوستان یک کشف جدید.. کف دست راستتون قیمت دلار نوشته شده.. کف دست چپتون قیمت پراید نوشته شده…? ? @GizmizTel ?

دوستان یک کشف جدید..
کف دست راستتون قیمت دلار نوشته شده..
کف دست چپتون قیمت پراید نوشته شده…?

? @GizmizTel ?