روشی برای جلوگیری از کپک زدن گ …

    روشی برای جلوگیری از کپک زدن گوجه فرنگی ? (با این روش میدونید که هر تکه یک قاشق پر هست و هر دفعه به تعداد لازم برمیدارید و باقی رو توی فریزر قرار میدید) ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

 

 

روشی برای جلوگیری از کپک زدن گوجه فرنگی ?

(با این روش میدونید که هر تکه یک قاشق پر هست و هر دفعه به تعداد لازم برمیدارید و باقی رو توی فریزر قرار میدید)

? hannel ➣ @NiazCom_ir ™