سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران !? …

    سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران !? ▪️اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت: نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از ۱% کاهش یافته. تک فرزندی بلای جان فرزندی است که به دنیا می‌آید. صدا و سیما باید در خصوص افزایش جمعیت، به مردم و خانواده‌ها آموزش دهد + تک فرزندی یا اینکه مردم بچه […]

 

 

سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران !?

▪️اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت: نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از ۱% کاهش یافته. تک فرزندی بلای جان فرزندی است که به دنیا می‌آید. صدا و سیما باید در خصوص افزایش جمعیت، به مردم و خانواده‌ها آموزش دهد

+ تک فرزندی یا اینکه مردم بچه دار نمیشن به خاطر این نیست که بلد نیستن، به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشوره !??

@Ja