سلام برای تک تکون?? از خدا می …

    سلام برای تک تکون?? از خدا میخوام آخرین غم ها آخرین مشکلات آخرین بی پولی ها آخرین ناکامی ها و اخرین مریض یها (ویروس کرونا) را پشت سربگذارید?? و خرداد شروع بهترین ها باشد✅ ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeBooAli

 

 

سلام

برای تک تکون??
از خدا میخوام
آخرین غم ها
آخرین مشکلات
آخرین بی پولی ها
آخرین ناکامی ها و
اخرین مریض یها (ویروس کرونا)
را پشت سربگذارید??

و خرداد شروع بهترین ها باشد✅

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli