سلام دوستان! ببخشید یه سوال دا …

    سلام دوستان! ببخشید یه سوال داشتم، میگم این افزایش قیمت سکه و دلار نماز آیات نمیخواد؟? آخه خیلی وحشتناکه، یه وقت گردنمون نمونه؟??‍♂️? ? @GizmizTel ?

 

 

سلام دوستان! ببخشید یه سوال داشتم، میگم این افزایش قیمت سکه و دلار نماز آیات نمیخواد؟?

آخه خیلی وحشتناکه، یه وقت گردنمون نمونه؟??‍♂️?

? @GizmizTel ?