سلطان خونه، سلطان شکر، سلطان ق …

    سلطان خونه، سلطان شکر، سلطان قند، سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان پراید، سلطان پوشک، سلطان لاستیک، سلطان شلنگ آب، سلطان لوازم بهداشتی و وسایل جانبی اش… ببخشید وسط مافیا بازیتون به دنیا اومدیم! معذرت میخوایم واقعاً?✋ ? @GizmizTel ?

 

 

سلطان خونه، سلطان شکر، سلطان قند، سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان پراید، سلطان پوشک، سلطان لاستیک، سلطان شلنگ آب، سلطان لوازم بهداشتی و وسایل جانبی اش…

ببخشید وسط مافیا بازیتون به دنیا اومدیم! معذرت میخوایم واقعاً?✋

? @GizmizTel ?