سلطان ماشین ۶۷۰۰ تا ماشین رو پ …

    سلطان ماشین ۶۷۰۰ تا ماشین رو پیش خرید کرده بود! ما یه خودرو نمیتونیم پیش خرید کنیم ساعت هشت صبح سایتش باز میشه ساعت هشت و سی ثانیه میگن پیش فروش تمام شد بعد این چطوری و با کمک کی تو ایرانخودرو و سایپا تونسته ۶۷۰۰ تا اسم بنویسه؟ ? @?

 

 

سلطان ماشین ۶۷۰۰ تا ماشین رو پیش خرید کرده بود!

ما یه خودرو نمیتونیم پیش خرید کنیم ساعت هشت صبح سایتش باز میشه ساعت هشت و سی ثانیه میگن پیش فروش تمام شد بعد این چطوری و با کمک کی تو ایرانخودرو و سایپا تونسته ۶۷۰۰ تا اسم بنویسه؟

? @?