سلولهای موجود در بدن ما میتونن …

    سلولهای موجود در بدن ما میتونن خاطرات رو تو خودشون ذخیره کنن !? ▪️بیش از ۷۰ مورد مستند در بیماران پیوند عضو وجود دارد که میگوید؛ گیرندگان همان افکار و احساساتی رو که اهدا کنندگان آنها در زندگی انجام داده‌اند رو تجربه میکنند. از ولع خوردن غذاهای مورد علاقه گرفته، تا ارث بردن […]

 

 

سلولهای موجود در بدن ما میتونن خاطرات رو تو خودشون ذخیره کنن !?

▪️بیش از ۷۰ مورد مستند در بیماران پیوند عضو وجود دارد که میگوید؛ گیرندگان همان افکار و احساساتی رو که اهدا کنندگان آنها در زندگی انجام داده‌اند رو تجربه میکنند. از ولع خوردن غذاهای مورد علاقه گرفته، تا ارث بردن استعدادها!

+ ۳۱ اردبیهشت روز ملی اهدای عضو در ایران !?

@J