سنگین‌ترین مجازات دنیا برای نز …

    سنگین‌ترین مجازات دنیا برای نزدن ماسک !? ▪️قطر از امروز اجرای یکی از سخت‌ترین مقررات محدودیت‌‌های اجتماعی در جهان رو با هدف مبارزه با شیوع کرونا آغاز کرد؛ افرادی که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، با مجازات ۳ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال قطر «۹۴۰ میلیون تومن» روبرو خواهند شد […]

 

 

سنگین‌ترین مجازات دنیا برای نزدن ماسک !?

▪️قطر از امروز اجرای یکی از سخت‌ترین مقررات محدودیت‌‌های اجتماعی در جهان رو با هدف مبارزه با شیوع کرونا آغاز کرد؛ افرادی که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، با مجازات ۳ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال قطر «۹۴۰ میلیون تومن» روبرو خواهند شد

+ جریمه یه ماسک نزدنشون برابر ۹ تا پراید ماست :)?

@J