شبنم فرشادجو از همه ی ملت ایرا …

    شبنم فرشادجو از همه ی ملت ایران که به خاطر انتشار عکس بی حجابش باعث رنجشان شده عذرخواهی کرد. ? @? نظرات شما? ? instagram.com/gizmizco

 

 

شبنم فرشادجو از همه ی ملت ایران که به خاطر انتشار عکس بی حجابش باعث رنجشان شده عذرخواهی کرد.

? @?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco