شبکه پویا یه کارتون پخش میکنه، …

    شبکه پویا یه کارتون پخش میکنه، مادر خانواده تو خونه هم چادر ملی و مقنعه پوشیده. بعد با همین پوشش می‌ره روی نردبان تا لوستر رو تمیز کنه. میخوره زمین، دستش می‌شکنه. با همون تیپ میبرنش بیمارستان، رو چادر ملی، دستش رو گچ میگیرن و… سوالم اینه؛ چرا آخه؟ به نظر میاد بعضی […]

 

 

شبکه پویا یه کارتون پخش میکنه، مادر خانواده تو خونه هم چادر ملی و مقنعه پوشیده.
بعد با همین پوشش می‌ره روی نردبان تا لوستر رو تمیز کنه. میخوره زمین، دستش می‌شکنه.
با همون تیپ میبرنش بیمارستان، رو چادر ملی، دستش رو گچ میگیرن و…
سوالم اینه؛ چرا آخه؟
به نظر میاد بعضی چیزا غیر از ضد تبلیغ پیام دیگه‌ای نداره!

? @?