شوهری که کلیه زنشو به خاطر جهی …

    شوهری که کلیه زنشو به خاطر جهیزیه کمش فروخت !? ▪️یه زن ۲۸ ساله هندی گفته: دلش درد می‌کرده، شوهرش اونو به درمانگاه برده و اونجا بهش گفتن آپاندیسش باید عمل بشه، اما بعد معلوم شد شوهره گولش زده و در واقع به علت کم بودن جهیزیه، کلیه اش رو فروخته! +خلاصه اینکه […]

 

 

شوهری که کلیه زنشو به خاطر جهیزیه کمش فروخت !?

▪️یه زن ۲۸ ساله هندی گفته: دلش درد می‌کرده، شوهرش اونو به درمانگاه برده و اونجا بهش گفتن آپاندیسش باید عمل بشه، اما بعد معلوم شد شوهره گولش زده و در واقع به علت کم بودن جهیزیه، کلیه اش رو فروخته!

+خلاصه اینکه خواستید عمل کنید، فقط با پدر مادرتون برید :)?

@J