شیرجه بانوی ۸۲ ساله دزفولی در …

    شیرجه بانوی ۸۲ ساله دزفولی در علی کله 😍 بانو مجدی با ۸۲ سال سن یکی از قدیمی ترین شناگران در دزفول است که علاقه زیادی به شنا دارد. ماشالله به این بانوی شجاع 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

شیرجه بانوی ۸۲ ساله دزفولی در علی کله 😍

بانو مجدی با ۸۲ سال سن یکی از قدیمی ترین شناگران در دزفول است که علاقه زیادی به شنا دارد.

ماشالله به این بانوی شجاع

🆔 @GizmizTel 💯