ضدعفونی کردن معابر تاثیری ندار …

    ضدعفونی کردن معابر تاثیری نداره !? ▪️سازمان جهانی بهداشت؛ ضدعفونی کردن محیط سبب نابودی کرونا نمیشه. این کار به‌ویژه در فضاهای سربسته برای سلامتی افراد تاثیر منفی داره «برای پوست، تنفس و چشم انسان خطرآفرین»، حتی اسپری زدن افراد برای ضدعفونی کردن، کار نادرستی است @

 

 

ضدعفونی کردن معابر تاثیری نداره !?

▪️سازمان جهانی بهداشت؛ ضدعفونی کردن محیط سبب نابودی کرونا نمیشه. این کار به‌ویژه در فضاهای سربسته برای سلامتی افراد تاثیر منفی داره «برای پوست، تنفس و چشم انسان خطرآفرین»، حتی اسپری زدن افراد برای ضدعفونی کردن، کار نادرستی است

@