فروش صابون‌های عجیب و غریب در …

    فروش صابون‌های عجیب و غریب در بازار سنتی !? ▪️در مغازه ای در یکی از شهرهای غربی کشورمون صابون‌های عجیبی برای فروش گذاشته شده که جلب توجه می‌کنه + صابون‌ها از شیر الاغ، شیر بز و شتر مرغ و… ساخته شده، چه خاصیت‌هایی هم دارن !? @J

 

 

فروش صابون‌های عجیب و غریب در بازار سنتی !?

▪️در مغازه ای در یکی از شهرهای غربی کشورمون صابون‌های عجیبی برای فروش گذاشته شده که جلب توجه می‌کنه

+ صابون‌ها از شیر الاغ، شیر بز و شتر مرغ و… ساخته شده، چه خاصیت‌هایی هم دارن !?

@J