قبل از اینکه سرت را بالا ببری …

    قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هایت را به پیش خداگلایه کنی…… نظری به پایین بینداز و داشته هایت را شاکر باش… ┅┅❅❈❅┅┅ Chanel ➥? @

 

 

قبل از اینکه سرت را بالا ببری
و نداشته هایت را

به پیش خداگلایه کنی……

نظری به پایین بینداز

و داشته هایت را شاکر باش…

┅┅❅❈❅┅┅
Chanel ➥? @