قدرت کشندگی کرونا کم شده است ! …

    قدرت کشندگی کرونا کم شده است !?? ▪️محبوب فر، اپیدمیولوژیست: ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کم شده و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است?? + کرونا در آینده […]

 

 

قدرت کشندگی کرونا کم شده است !??

▪️محبوب فر، اپیدمیولوژیست: ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کم شده و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است??

+ کرونا در آینده به یک بیماری فصلی و بومی تبدیل خواهد شد!

@Jal