قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گو …

    قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گوهری !?? ▪️مردمِ مهربان و طبیعت‌دوستِ شهرستانِ چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که پرستارِ تنِ خمیده و رنجورِ تک درختِ بلوطی هستند که در کنارِ جاده‌ای روییده و زندگی می‌کند؛ به درخت که نگاه می‌کنی مثل این است که به پاسِ مهربانیِ این مردم […]

 

 

قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گوهری !??

▪️مردمِ مهربان و طبیعت‌دوستِ شهرستانِ چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که پرستارِ تنِ خمیده و رنجورِ تک درختِ بلوطی هستند که در کنارِ جاده‌ای روییده و زندگی می‌کند؛ به درخت که نگاه می‌کنی مثل این است که به پاسِ مهربانیِ این مردم که قطعش نکرده‌اند خم شده و از آن‌ها تشکر می‌کند و مردم نیز با سنگ یا پایه‌های چوبی درخت را حمایت می‌کنند تا زیر فشارِ خمیدگی نشکند و نگه داشته شود

+ ای کاش یادمان باشد اگر طبیعت در خدمتِ ماست ما نیز مدیونِ طبیعت هستیم !???

@Jale