قدیما❤️ یه روز جمعه بود کرون …

    قدیما❤️ یه روز جمعه بود کرونا نبود? و یه خونه پدربزرگ و دور هم جمع بودنها این روزا پر از تعطیلی، ولی کو پدربزرگ؟ کو دور هم بودن؟ کو اون خونه؟ دلم برای اون روزا تنگ شده… ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeBooAli

 

 

قدیما❤️

یه روز جمعه بود
کرونا نبود?
و یه خونه پدربزرگ
و دور هم جمع بودنها
این روزا پر از تعطیلی،
ولی کو پدربزرگ؟
کو دور هم بودن؟
کو اون خونه؟
دلم برای اون روزا تنگ شده…

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli