‏میدونستید چرا سر انگشتا چرا و …

    ‏میدونستید چرا سر انگشتا چرا وقتی میریم حموم چروک میشن؟ یه ماشین با تایر صاف و بدون عاج در نظر بگیرید که تو جاده خیس حرکت میکنه به راحتی سُر می‌خره اما با تایر عاج دار سُر نمیخوره بدن ما هم هوشمندانه سر انگشت و پاهامونو چروک میکنه که سطح اصطکاک با اجسام […]

 

 

‏میدونستید چرا سر انگشتا چرا وقتی میریم حموم چروک میشن؟
یه ماشین با تایر صاف و بدون عاج در نظر بگیرید که تو جاده خیس حرکت میکنه
به راحتی سُر می‌خره
اما با تایر عاج دار سُر نمیخوره
بدن ما هم هوشمندانه سر انگشت و پاهامونو چروک میکنه که سطح اصطکاک با اجسام بالا بره و سُر نخوریم 🙂

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli