نوزادی که ۵,۵ ماه به دنیا اومد …

    نوزادی که ۵,۵ ماه به دنیا اومد !?? ▪️تلاش کادر درمان‌ و پدر و مادر این کودک نارس رو برای زنده نگه داشتنش ببینید + این کلیپ پر از عشق و معجزست !??❤️ @Jal

 

 

نوزادی که ۵,۵ ماه به دنیا اومد !??

▪️تلاش کادر درمان‌ و پدر و مادر این کودک نارس رو برای زنده نگه داشتنش ببینید

+ این کلیپ پر از عشق و معجزست !??❤️

@Jal